top of page

X-DRIVE

Oprava rozvodoviek ATC najcastejšia závada: hluk, vybrácie, sekanie pri prudkom zošliapnutí plynoveho pedalu.
 

NAŠE PREDCHÁDZAJÚCE PRÁCE 

bottom of page